Lön och ersättningar

Lönen, det vill säga ersättningen för utfört arbete, är en viktig del i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Därför är lönesättningen, liksom andra frågor som rör lönen, kärnfrågor för de som är arbetsgivarens företrädare gentemot de anställda.

I Teknikavtalen utgår lönesättningen från samma grundregler för alla medarbetare inom företaget, oavsett om de arbetar i produktionen eller inom företagets administrativa enheter. Löneprinciperna är alltså likalydande för IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

I flikarna här bredvid kan du läsa om föräldralön, ersättning vid beredskapstjänst eller jour, kvittning, ob-ersättning, semesterlön, sjuklön, skiftformstillägg, sociala avgifter (pensioner och försäkringar), ersättning vid övertid och mertid, avdrag vid frånvaro såsom ledighet med föräldrapenning eller överenskommen tjänstledighet. För arbetare finns det även bestämmelser om löneskydd i vissa fall vid omplacering.

För att komma åt allt material på denna sida behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto. Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.