Arbetsrättsdagarna

Varje höst genomför vi arbetsrättsdagar för våra medlemsföretag.

Arbetsrättsdagarna är uppskattade tillfällen att uppdatera sig på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet. Se mer här.