Kurser

Du som jobbar i ett av våra medlemsföretag har möjlighet att gå utbildningar hos oss på Teknikföretagen.

Vad gäller vid anställning, lönesättning eller uppsägning? Vilka regler måste du rätta dig efter i arbetsmiljöfrågor? Det kan vara många frågor och det kan bli kostsamt att inte vara uppdaterad på vad som gäller.

Våra öppna kurser hålls löpande i hela landet. Alla våra kurser och seminarier kan anpassas för enskilda företag både vad gäller utformning och omfattning.

Varje höst genomför vi arbetsrättsdagar för våra medlemsföretag. Arbetsrättsdagarna är uppskattade tillfällen att uppdatera sig på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet. Se mer här.   

Du kan hitta hela vårt kursutbud under Kurser.