Kollektivavtal

För anställda inom teknikföretag finns rikstäckande kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med mera. Kollektivavtalen binder samtliga Teknikföretagens medlemsföretag och gäller för alla anställda vid företaget, även oorganiserade arbetstagare.

I menyn hittar du Teknikavtalen, kommentarer till dem samt engelska översättningar av avtalen. Här finns även andra avtal såsom Utvecklingsavtalet och Industriavtalet. Tryckexemplar beställs genom Lamanica Logistikservice.