Kollektivavtal

För anställda inom teknikföretag finns rikstäckande kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med mera. Kollektivavtalen binder samtliga Teknikföretagens medlemsföretag och gäller för alla anställda vid företaget, även oorganiserade arbetstagare.

I menyn hittar du Teknikavtalen, både Teknikavtalet IF Metall och Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna (Tekniktjänsteavtalet). Även kommentarer till avtalen (avtalskommentarer), löneavtal samt engelska översättningar av avtalen finns för nerladdning.

Här finns även andra avtal såsom Kompetensutvecklingsavtal, Utvecklingsavtalet och Industriavtalet, avtal vid utstationering samt avtal om arbetsmiljö och företagshälsovård.

För arbetare kan du läsa om Avtal om utvecklingsarbete mot belastningsskador, Avtal om asbestexponering, Omställningsförsäkring, Överenskommelse om permitteringslön, Uppbörd av fackföreningsavgift, Yrkesintroduktionsavtalet, Utvecklingsavtalet, Avtal om gymnasielärlingar, Överenskommelse om korttidsarbete.

För tjänstemän kan du läsa om Överenskommelse om förskjuten arbetstid, jourtid och beredskapstjänst, Förhandlingsordning Sveriges Ingenjörer och Unionen, Konkurrensklausuler, Omställningsavtal, Praktikanställning, Samarbetsavtal Ledarna och Uppfinnaravtal.

Tryckexemplar beställs genom Lamanica Logistikservice

För att komma åt allt material på sidan behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.