Internationella frågor

När företag har verksamhet utomlands och en anställd skickas i väg för att jobba utanför Sveriges gränser är regelverket som reglerar de villkor som gäller ganska svåröverskådligt. Huvudregeln är att svenska regler inte gäller utanför Sveriges gränser. Det blir dock en fråga i varje enskilt fall att bedöma utifrån både svensk och internationell rätt, kollektivavtal, enskilda avtal och olika försäkringslösningar. På motsvarande sätt uppstår en rad frågor om personal utstationeras för att jobba i Sverige.

Den 1 juni 2017 började nya regler om utstationering gälla. Teknikföretagen har den övergripande uppfattningen att lagstiftningen i betydande delar står i strid med bland annat reglerna om fri rörlighet i EU-fördraget.

För att lösa uppkomna problem med de nya lagreglerna och ge förutsättningar för fredsplikt har Teknikarbetsgivarna och IF Metall respektive Unionen träffat kollektivavtal om utstationering från företag som har sitt säte i EU-/EES-land eller Schweiz, se separat information om detta.

För att komma åt allt material på sidan behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.