Dataskydd- och integritetsfrågor

Inför, under och efter anställning blir olika integritetsfrågor aktuella så som hantering av personuppgifter, kamerabevakning, genomförande av tester eller säkerhetsprövning med mera. Här tar vi upp några vanliga frågor.

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten är övervakande myndighet och har en stor mängd informationsmaterial och beslut att ta del av på sin hemsida.

För dig som söker information om GDPR och dataskydd har Teknikföretagen tagit fram boken Dataskyddsförordningen för arbetsgivare som du kan ladda ned från fliken Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, och där hittar du också information om personuppgiftspolicy.

Under övriga flikar kan du läsa om IT-policy, vad du som arbetsgivare ska tänka på när det gäller anställdas användning av datorer och dylik utrustning. Här finns även information om Kameraövervakning och GPS-övervakning, Känd avsändare för flygfrakt samt om Visselblåsare.

För att komma åt allt material på sidan behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.