Inhyrning/Entreprenad

Förutom anställning finns andra alternativ för företag att få arbete utfört, så som till exempel att hyra in arbetskraft eller att lägga ut arbetet på entreprenad.

Om en arbetsgivare beslutar att låta någon, till exempel en entreprenör eller inhyrd arbetskraft utföra visst arbete för hans räkning eller i hans verksamhet, ska arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med berörd facklig organisation enligt 38 § medbestämmandelagen. Berörd facklig organisation är den verkstads- eller tjänstemannaklubb vars medlemmar normalt utför det arbete det är fråga om.

För att komma åt allt material på sidan behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.