Företagsledare, chefer m m

Företagsledare och anställda i därmed jämförlig ställning kan undantas från anställningsskyddslagens tillämpningsområde. Det betyder att arbetsgivare kan komma överens med anställda i företagsledande ställning (till exempel VD, delägare eller styrelseordförande) om exempelvis andra anställnings- eller uppsägningsvillkor än de som framgår av anställningsskyddslagen.

Normalt sett är utrymmet att undanta en anställd från anställningsskyddslagen och Teknikavtalen dock mycket begränsad. Mot denna bakgrund har Teknikföretagen utarbetat en mall för chefskontrakt, som i stället bygger på en tillämpning av lag och avtal.

För att komma åt allt material på denna sida behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto. Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.