Blanketter och exempelbrev

Här kan du ladda ner blanketter för anställningsbevis/anställningsavtal, avskedande, försäkran om sjukdom samt uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl m.m.

Här finns även blankett för övertidsavlösen, konkurrensklausul samt engelska blanketter.

För att komma åt blanketterna behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.

Skaffa webbkonto här >>>