Anställning

Arbetsgivaren har som regel fri anställningsrätt och kan göra sitt eget urval bland de arbetssökande. Arbetsgivare ska dock självklart inte diskriminera och måste i förekommande fall beakta om någon tidigare anställd har företrädesrätt till återanställning i bolaget. Överenskommelse om anställning träffas mellan arbetsgivaren och den arbetssökande.

Anställning sker på Teknikavtalet IF Metalls eller Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarnas villkor. Anställning kan gälla tills vidare eller för en begränsad tid och huvudregeln är att en anställning löper tills vidare. Den som påstår att en anställning är tidsbegränsad får vara beredd att visa detta.

Här hittar du information om vad du som arbetsgivare ska tänka på vid en anställning, information om arbetskraft utan uppehållstillstånd, konkurrensklausuler, minderåriga på praktik och mycket annat. Du kan också ladda ner vår blankett anställningsbevis/anställningsavtal.

Vid underflikarna kan du läsa information om hur man kan ändra och avveckla anställningsförmåner samt att anställa minderåriga.

För att komma åt allt material på sidan behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.