Arbetsmiljö

Medarbetare som trivs och mår bra på säkra, sunda och stimulerande arbetsplatser är av strategisk betydelse för bolagets verksamhet. Teknikföretagen samverkar med medlemsföretagen för att skapa bra förutsättningar där arbetsmiljön behandlas som en integrerad del i verksamheten.

Våra arbetsmiljöexperter bistår medlemsföretag med rådgivning, information och utbildning i arbetsmiljöfrågor och våra arbetsmiljöjurister åtar sig uppdrag som offentliga försvarare vid arbetsmiljömål. Vi hjälper till med myndighetskontakter, ger råd inför svar på inspektionsmeddelanden, yttranden och förelägganden mm.

Inom arbetsmiljöområdet pågår flera projekt som syftar till att dels ta fram ny kunskap dels sprida kunskap som redan finns. I flera av de projekt som ligger teknikföretag nära finns Teknikföretagen med i projektens referens- och styrgrupper. Vi bedriver också ett aktivt arbete med att påverka och förenkla reglerna inom arbetsmiljöområdet.

För att få tillgång till all information inom området behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto. Skaffa webbkonto >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du kommer då till din medlemssida, så du behöver söka upp denna sida igen.