Arbetsgivarens skadeståndsansvar

Var och en som vållar skada ska i princip ersätta denna. Enligt skadestånds-lagens 3 kapitel har dock arbetsgivaren ett utökat så kallat principalansvar för skador som anställda vållar i tjänsten. Detta beror på att det är arbetsgivaren som bestämmer över verksamheten och anvisar vad arbetstagaren ska utföra för arbetsuppgifter.