Skatter och sociala avgifter

Här redovisas vilka avgifter som debiteras företagen för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar.