Övergång av verksamhet

Vid övergång av verksamhet från en arbetsgivare till en annan har de anställda rätt att följa med till den förvärvande arbetsgivaren. De anställda har rätt till oförändrade anställningsvillkor.