Dataskydd- och integritetsfrågor

Inför, under och även efter anställning blir olika integritetsfrågor aktuella så som hantering av personuppgifter, kameraövervakning, genomförande av tester eller säkerhetsprövning med mera. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och har en stor mängd informationsmaterial och beslut att ta del av på sin webbplats.