Dataskydd- och integritetsfrågor

Inför, under och även efter anställning blir olika integritetsfrågor aktuella så som hantering av personuppgifter, kameraövervakning, genomförande av tester eller säkerhetsprövning med mera. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och har en stor mängd informationsmaterial och beslut att ta del av på sin hemsida.

Under övriga flikar kan du läsa om IT-policy, vad du som arbetsgivare ska tänka på när det gäller anställdas användning av datorer och dylik utrustning. Här finns också information om Kameraövervakning och GPS-övervakning, Känd avsändare för flygfrakt samt om Visselblåsare.

För att komma åt allt material på sidan behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.