Medlemsinformation

Medlemsinformation nr 1 2018

Schablonbeloppen för avdrag vid inrikes resor i tjänsten och den skattefria bilersättningen är oförändrade 2018. Värdet av kostförmån har ändrats.

Prisbasbeloppet för 2018 har fastställts till 45 500 kronor.

Bilaga till  medlemsinformation 1 2018

Utlandstraktamenten för inkomståret 2018. Uppgifterna är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

 

Medlemsinformation nr 2 2018

Här redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2018 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar. Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön. Observera att uppgifterna rörande kostnaden för avtalsförsäkringar måste ses som preliminära då de varierar mellan olika företag t.ex. p.g.a. hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp (2018: 7,5 x inkomstbasbeloppet = 468 750 kr, dvs. 39 062 kr/mån).

 

Medlemsinformation nr 3 2018

Information från Arbetsmiljöverket om ändrade föreskrifter under 2017.

 

Medlemsinformation nr 4 2017

Information om det nya kollektivavtalet Tekniktjänsteavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer 2017-2020.