Företagsledare m fl

Företagsledare och anställda i därmed jämförlig ställning kan undantas från anställningsskyddslagens tillämpningsområde. Det betyder att arbetsgivare kan komma överens med anställda i företagsledande ställning om exempelvis andra anställnings- eller uppsägningsvillkor än de som framgår av anställningsskyddslagen.

Normalt sett är utrymmet att undanta en anställd från anställningsskyddslagen dock mycket begränsad. Mer information om anställning av företagsledare finns i dokumentet ”Företagsledande och därmed jämförlig ställning”.

För att komma åt allt material på sidan behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.