Facklig verksamhet

Frågor som ofta aktualiseras i företag är de som rör fackliga förtroendemän, rätt till ledighet och betalning för att bedriva facklig verksamhet.

Förtroendemannalagen syftar till att skydda förtroendemannen i dennes verksamhet och till att underlätta det fackliga arbetet, så som reglerna om förhandlingsskyldighet och turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Om tvist uppstår om tillämpningen av förtroendemannalagen har den fackliga organisationen i de flesta fall tolkningsföreträde.

Ytterligare regler finns i Utvecklingsavtalet och styrelserepresentationslagen. För regler om skyddsombud och skyddskommitténs arbete, läs mer under Arbetsmiljö.