Ändring av anställningsförmåner

En omdiskuterad fråga är på vilket sätt man kan dra in eller ändra på förmåner till anställda, till exempel bonus, lön eller bilförmån. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. För att ändra villkoren i ett avtal måste man därför som huvudregel vara överens.

 

För att komma åt allt material på sidan behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.