Arbetstillstånd

Teknikföretagen är certifierade hos Migrationsverket för att ansöka om arbetstillstånd på medlemsföretags vägnar. Certifieringen innebär att processen med tillståndsansökan går mycket snabbare och smidigare än vid en ansökan som en arbetsgivare och en tredjelandsmedborgare själva gör hos Migrationsverket.

Det är enbart medlemsföretag hos Teknikföretagen som kan komma i fråga för tillståndsansökan med hjälp av Teknikföretagen.

För mer information om arbetstillstånd, se broschyren Snabbare väg till arbetstillstånd. 

För att komma åt allt material på sidan behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>> 

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.