Arbetstillstånd

Teknikföretagen är certifierade hos Migrationsverket för att ansöka om arbetstillstånd på medlemsföretags vägnar. Certifieringen innebär att processen med tillståndsansökan går mycket snabbare och smidigare än vid en ansökan som en arbetsgivare och en tredjelandsmedborgare själva gör hos Migrationsverket.

Det är enbart medlemsföretag hos Teknikföretagen som kan komma i fråga för tillståndsansökan med hjälp av Teknikföretagen.

För mer information om arbetstillstånd, se broschyren Snabbare väg till arbetstillstånd.

Du kan bara se materialet om du är inloggad.