Arbetstid

Frågan om arbetstidens längd och förläggning aktualiseras ständigt. Företagen å ena sidan eftersträvar ökad flexibilitet i arbetstidsförläggningen för att kunna möta variationer i efterfrågan samt en utökad driftstid för en allt dyrare maskinutrustning. De anställda å andra sidan önskar kortare arbetstid samt ett mera individuellt inflytande över förläggningen av arbetstidsförkortningen.

För medlemmar i Teknikföretagen ersätts arbetstidslagen branschanpassade kollektivavtal som ger möjlighet till smidigare och flexiblare arbetstidsförläggning. Arbetstidslagen är dispositiv, men gäller för företag med serviceavtal.

Dessutom finns regler i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetstidsregler bland annat för minderåriga, se vidare under Arbetsmiljö. Dessa regler gäller även för teknikföretag.