Arbetsmiljö

Våra arbetsmiljöexperter bistår medlemsföretag med rådgivning, information och utbildning i arbetsmiljöfrågor och våra arbetsmiljöjurister åtar sig uppdrag som offentliga försvarare vid arbetsmiljömål. Vi hjälper till med myndighetskontakter, ger råd inför svar på inspektionsmeddelanden, yttranden och förelägganden mm.

Inom arbetsmiljöområdet pågår flera projekt som syftar till att dels ta fram ny kunskap dels sprida kunskap som redan finns. I flera av de projekt som ligger teknikföretag nära finns Teknikföretagen med i projektens referens- och styrgrupper. Vi bedriver också ett aktivt arbete med att påverka och förenkla reglerna inom arbetsmiljöområdet.

För att komma åt allt material på sidan behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida.

Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.