Uppfinningar

I många företag satsas mycket pengar och arbete på produkt- och metodutveckling. I vissa fall leder anställdas forskning och utvecklingsarbete till patenterbara uppfinningar. Helt naturligt anser arbetsgivaren ofta att företaget ensamt har rätt till uppfinningar som tillkommit under uppfinnarens anställning eller med hjälp av företagets kunskap och resurser.

I vissa fall har en anställd uppfinnare rätt till särskild ersättning. Det gäller i synnerhet om uppfinningen gjorts vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna, och om uppfinningen har ett stort ekonomiskt värde. För företag som inte är bundna av kollektivavtal gäller lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar.

För teknikföretag som är bundna av kollektivavtal gäller avtal om rätt till arbetstagares uppfinningar, det så kallade uppfinnaravtalet, vilket bl.a. innehåller regler om automatisk övergång av vissa typer av uppfinningar från den anställde till arbetsgivaren. Avtalet innehåller även en särskild form för tvistelösning i skiljeförfarande som omfattas av sekretess.