Tvister

Teknikföretagen företräder medlemsföretag och erbjuder hjälp och stöd i olika typer av arbetsrättsliga tvister mellan anställda och bolaget. Det gäller både då den anställde företräds av facklig organisation, advokat eller myndighet. Vi är även försvarare i arbetsmiljöbrottmål. Kontakta våra arbetsrättsliga rådgivare på telefon 08-782 08 80.