Sjukskrivning och rehabilitering

Arbetsgivaren har ett ansvar vid sjukskrivning och rehabilitering till följd av sjukdom eller olycksfall. I rehabiliteringsansvaret ingår bland annat att ha en policy för rehabilitering på arbetsplatsen, att anpassa arbetsplatsen eller arbetsuppgiften för att underlätta återgång i arbete, utreda möjligheten till omplacering och ha kontakt med Försäkringskassan i varje enskilt ärende.