Sjukskrivning och rehabilitering

Arbetsgivaren har ett ansvar vid sjukskrivning och rehabilitering till följd av sjukdom eller olycksfall. I rehabiliteringsansvaret ingår bland annat att ha en policy för rehabilitering på arbetsplatsen, att anpassa arbetsplatsen eller arbetsuppgiften för att underlätta återgång i arbete, utreda möjligheten till omplacering och ha kontakt med Försäkringskassan i varje enskilt ärende.

För att komma åt allt innehåll behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida. Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.