Semester

Rätten till betald semester framgår av semesterlagen.