Medbestämmande och information

Genom medbestämmandelagen har de fackliga organisationerna fått rätt till information samt möjlighet att genom förhandlingar tillvarata arbetstagarnas intressen i frågor, som berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Förhandlingsrätten omfattar så gott som allt som har med företaget att göra. Som namnet vill göra gällande är det dock inte fråga om att de fackliga får vara med och bestämma utan att de har en rätt att höras och att lämna synpunkter som ska beaktas. Förhandlingsplikten innebär dock ingen skyldighet att komma överens. Ingen part kan med rättsliga medel tvingas att kompromissa eller mot sin vilja skriva på ett avtal. Förhandlingens främsta syfte är alltså information och tillfälle till argumentation.

För att komma åt allt innehåll behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida. Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.