Sjuklön

Rätten till sjuklön regleras i sjuklönelagen. Enligt lagen utges sjuklön vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Under normala förhållanden betalar arbetsgivaren sjuklön från dag 1 - 14.

Nya regler infördes 1 januari 2019 vilket bland annat innebär att karensavdrag har ersatt den tidigare karensdagen.

Mer på internet

Mer på internet