Kvittning

Exempel på kvittning kan vara när arbetsgivaren vill göra avdrag från den anställdes lön motsvarande ränta och amortering på ett personallån eller om han avser att göra avdrag motsvarande skadestånd som den anställde är skyldig att betala för skada som denne har vållat arbetsgivaren i tjänsten.

För att kunna se allt material på sidan måste du vara inloggad.

Ladda ner

Ladda ner