Lön och ersättningar

Lönen, det vill säga ersättningen för utfört arbete, är en viktig del i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Därför är lönesättningen, liksom andra frågor som rör lönen, kärnfrågor för de som är arbetsgivarens företrädare gentemot de anställda.

Ladda ner

Ladda ner