Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter

Arbetstagare har en grundläggande skyldighet att vara lojal gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär konkurrensförbud, tystnadsplikt om företagshemligheter m.m. Det finns också en möjlighet att utsträcka vissa delar av lojalitetsplikten genom konkurrensklausuler till att gälla även efter anställnings upphörande.

Avtal om konkurrensklausuler gäller sedan den första december 2015 för avtal ingångna från och med den 1 december 2015. För avtal som tecknats dessförinnan gäller de tidigare reglerna. Mer information om både lojalitetsplikten och konkurrensklausuler finns i skriften ”Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter”.

För att komma åt allt innehåll behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida. Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.