Ledighet

Det finns en rad lagar som ger den anställde rätt att vara ledig från arbetet, till exempel för föräldraledighet, studieledighet och ledighet för att starta näringsverksamhet.