Internationella frågor

När företag har verksamhet utomlands och en anställd skickas i väg för att jobba utanför Sveriges gränser är regelverket som reglerar de villkor som gäller ganska svåröverskådligt. Huvudregeln är att svenska regler inte gäller utanför Sveriges gränser. Det blir dock en fråga i varje enskilt fall att bedöma utifrån både svensk och internationell rätt, kollektivavtal, enskilda avtal och olika försäkringslösningar. På motsvarande sätt uppstår en rad frågor om personal utstationeras för att jobba i Sverige.