Dataskydd- och integritetsfrågor

Inför, under och efter anställning blir olika integritetsfrågor aktuella så som hantering av personuppgifter, kamerabevakning, genomförande av tester eller säkerhetsprövning med mera. Här tar vi upp några vanliga frågor. Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten är övervakande myndighet och har en stor mängd informationsmaterial och beslut att ta del av på sin hemsida.

Se de olika underflikarna här till vänster för mer information och material.