Inhyrning/entreprenad

Förutom anställning finns andra alternativ för företag att få arbete utfört, t.ex. genom att hyra in arbetskraft eller att lägga ut arbetet på entreprenad. Under fliken finns information om vad man som arbetsgivare ska tänkta på i dessa situationer.

Ladda ner

Mer på internet

Ladda ner

Mer på internet