Försäkringar

Anställda i teknikföretag med kollektivavtal omfattas av kollektivavtalade försäkringar avseende pension, arbetsskada med mera från första anställningsdag. Företag med serviceavtal kan teckna vissa av försäkringarna, men inte alla. Kontakta Teknikföretagen för vidare information kring försäkringar och pensioner. För anställd som ska arbeta utomlands bör försäkringsfrågorna kontrolleras, se mer om detta under Internationella frågor.