Företagsledare

Företagsledare och anställda i därmed jämförlig ställning kan undantas från anställningsskyddslagens tillämpningsområde. Det betyder att arbetsgivare kan komma överens med anställda i företagsledande ställning om exempelvis andra anställnings- eller uppsägningsvillkor än de som framgår av anställningsskyddslagen.
Normalt sett är utrymmet att undanta en anställd från anställningsskyddslagen dock mycket begränsad. Mer information om anställning av företagsledare finns i dokumentet ”Företagsledande och därmed jämförlig ställning”.