Anställning

Arbetsgivaren har normalt rätt att anställa vem den villband de sökande, men får självklart inte diskriminera eller förbise någon tidigare anställd som har företrädesrätt till återanställning.
Huvudregeln är tillsvidareanställning om man inte kommer överens om visstidsanställning. Den som påstår att en anställning är tidsbegränsad måste vara beredd att visa detta. Använd gärna våra blanketter för anställningsbevis.