Arbetstid

Frågan om arbetstidens längd och förläggning aktualiseras ständigt. Företagen å ena sidan eftersträvar ökad flexibilitet i arbetstidsförläggningen för att kunna möta variationer i efterfrågan samt en utökad driftstid för en allt dyrare maskinutrustning. De anställda å andra sidan önskar kortare arbetstid samt ett mera individuellt inflytande över förläggningen av arbetstidsförkortningen.
För medlemmar i Teknikföretagen ersätts arbetstidslagen branschanpassade kollektivavtal som ger möjlighet till smidigare och flexiblare arbetstidsförläggning. Arbetstidslagen är dispositiv, men gäller för företag med serviceavtal.
Dessutom finns regler i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetstidsregler bland annat för minderåriga, se vidare under fliken arbetsmiljö. Dessa regler gäller även för teknikföretag.

För att komma åt allt innehåll behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.  Skaffa webbkonto här >>>

Om du redan har ett webbkonto, logga in på Min sida. Du hamnar då på din medlemssida, och behöver därför söka upp denna sida igen.