Teknikföretagen erbjuder rådgivning när det gäller alla frågor som rör relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan gälla förhandlingar, tvister, tillämpning av lag och avtal och andra arbetsgivarfrågor.

När tvister uppstår hjälper Teknikföretagen till med tvistelösning i förhandling och i domstol. Ett medlemsföretag har fri tillgång till våra rådgivare och jurister. I Teknikföretagens Arbetsgivarjour svarar jurister och rådgivare varje dag på medlemsföretagens frågor. Arbetsgivarguiden på hemsidan innehåller såväl kollektivavtal som kommenterande texter och dessutom ändamålsenliga blanketter för bland annat anställning och uppsägning.

Företagsrådgivarna finns på våra regionkontor runt om i landet och erbjuder förutom rådgivning och förhandlingshjälp tillgång till nätverk för arbetsgivare.

Teknikföretagen erbjuder också ett rikt utbud av praktiskt inriktade kurser och utbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljö.