mån 1 juli 15:00 - 16:00 - Techarenan

Utan exporten stannar Sverige! – En ny exportstrategi för Sverige

Näringslivet är enigt om att Sverige nu behöver en fortsatt och förnyad handelsstrategi. En konkurrenskraftig svensk exportsektor med världsledande företag måste nu och i framtiden bygga på ett gemensamt åtagande mellan näringsliv, myndigheter och akademi. Vi ser kommande utmaningar för exporterande företag som är mer komplexa och politiköverskridande än tidigare och ett behov av långsiktighet och uthållighet i främjandet. Näringslivets företrädare måste involveras i tidigt skede inför utformningen av insatser. Det krävs också samordning av politikområden med stöd till sammanhållna värdekedjor – forskning, innovation, kommersialisering och export. Det är näringslivet och företagen som gör affärer, exporterar och genererar välstånd!

Medverkande:

  • Jennie Cato, Enhetschef handel och hållbarhet, Teknikföretagen
  • Niklas Johansson, Statssekreterare hos utrikeshandelsministern, Socialdemokraterna
  • Jesper Jos Olsson, Founding partner/CEO, White Peak
  • Johan Hervéus, Exportchef, Regin
  • Ann-Sofi Gaverstedt, moderator