tis 2 juli 09:00 - 10:00 - Techarenan

Teknikindustrin ställer om – men gör högskolan det?

Kompetens bygger svensk konkurrenskraft, men den växande kompetensbristen i landet hämmar teknikindustrins tillväxt. Digitalisering och teknikskiften driver utvecklingen av nya affärsmodeller och stora strukturomvandlingar på arbetsmarknaden väntas.

För att realisera vinsterna med digitaliseringen är medarbetarna viktiga och många kommer att behöva kompetensutvecklas och kompetensväxla för att möta de framtida utmaningarna. Om Sverige ska vara en kunskapsnation måste regering och riksdag ge högskolan förutsättningar att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Omvärldsutvecklingen tar inte paus. Vilka reformer behöver högskolan för att Sverige ska kunna stå sig i en globaliserad värld? Hur skapar vi bästa förutsättningar för livslångt lärande? Hur kan näringsliv och akademi samverka för att den högre utbildningen ska svara mot näringslivets och samhällets behov? 

Medverkande:

  • Matilda Ernkrans (S), minister för forskning och högre utbildning
  • Frida Andersson, expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen
  • Joke Palmkvist, affärsområdesansvarig skola och högre utbildning, Microsoft
  • Mårten Levenstam, Senior Vice President, Volvo Cars
  • Marie-Louise Hänel Sandström (M), riksdagsledamot
  • Malin Sahlén, New Republic (Moderator)