ons 3 juli 11:00 - 12:00 - Techarenan

Kompetensutvisningar eller kanelbullar – vad bjuder Sverige nya medarbetare på?

Kompetensförsörjningen är avgörande för svenska teknikföretags framgång. Vi behöver säkerställa att det finns utbildningar på alla nivåer i det svenska utbildningsystemet för teknikindustrins behov. Men det räcker inte för att möta efterfrågan – Sverige behöver också attrahera högkvalificerad arbetskraft från andra länder. Att det i Sverige råder stor kompetensbrist inom it och teknik är välkänt. Att rekrytera från tredje land börjar bli mer aktuellt för både små och stora företag runt om i landet. Men situationen är inte unik för Sverige – i våra konkurrentländer är situationen densamma. Förenklade regelverk, ökad marknadsföring och ”one-stop-shops” är framgångsrika exempel från närliggande länder inom talangattraktion. Sverige är i grunden ett attraktivt land med bra företagskultur, jämställdhet och arbetsvillkor. Men byråkratiska tillståndsprocesser, bostadsbrist och höga marginalskatter är till Sveriges nackdel. Så gör vi Sverige mer välkomnande för internationell arbetskraft!

Medverkande:

  • Ibrahim Baylan, näringsminister, (S)
  • Håkan Samuelsson, VD, Volvo Cars
  • Katarina Berg, global HR-chef, Spotify
  • Elvis Nazdrajic, platschef, Svennes Verktygsmekaniska
  • Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket
  • Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen
  • Elisif Elvinsdotter, moderator