ons 3 juli 10:00 - 11:00 - Techarenan

Cyberhotet mot Sverige ökar

Sveriges förmåga att tidigt ta tillvara den digitala transformationen har varit en stor konkurrensfördel, men det har också inneburit att svenska företag varje dag utsätts för alltmer avancerade cyberattacker. När intrång och industrispionage kan ske från andra sidan världen, smarta produkter kapas, stordata kan manipuleras och algoritmen är den nya guldgruvan har behovet av cybersäkerhet vuxit enormt. De nya 5G-näten kommer att förändra affärsmöjligheterna men det kräver också nya säkerhetsnivåer. Hoten är omfattande och frågan är om vi varit naiva i vår snabba implementering av ny teknik? Samtidigt är vår ledarposition i digitaliseringsfrågor livsnödvändig för vår konkurrenskraft. Om vi bromsar utvecklingen riskerar vi att bli ifrånsprungna – om vi gasar för snabbt utsätts vi för nya hot som på lång sikt kan skada både företag och samhälle. Hur gasar och bromsar vi samtidigt och vad måste regeringen göra för att skydda oss mot cyberhot?

Medverkande:

  • Pia Sandvik, VD, RISE
  • Hanna Stjärne, VD, SVT
  • Cecilia Laurén, IT-säkerhetsexpert, FRA
  • Stefan Lindeberg, Executive Chairman, Baffin Bay Networks
  • Rene Summer, Government and Industry Relations, Ericsson
  • Maria Rosendahl, enhetschef, Teknikföretagen