tis 2 juli 11:00 - 12:00 - Techarenan

Arbetsförmedling under omdaning

År 2021 ska Arbetsförmedlingen vara reformerad. Ett nytt system för fristående aktörer, mer resultatbaserade ersättningssystem och bättre kostnadseffektivitet ska vara på plats. Men hur lyckas vi komma i mål med den största förvaltningsreformen i modern tid? De senaste åren har Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen stakat ut vägen för en kommande reform med konkreta reformförslag och strategiska utgångspunkter. Nu är tiden inne för uppföljning: var står vi nu? Vilka delar bör prioriteras på kort sikt för att utforma en kostnadseffektiv arbetsförmedling i takt med tiden?

Medverkande:

  • Anders Weihe, förhandlingschef, Teknikföretagen
  • Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv
  • Maria Mindhammar, överdirektör, Arbetsförmedlingen
  • Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen
  • Alireza Akhondi, riksdagsledamot, Centerpartiet
  • Anna Johansson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Catharina Bildt, moderator