tis 2 juli 10:30 - 11:30 - Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 1

Alla pratar om en skattereform - men visst behövs flera

Hur påverkar skatter näringslivets konkurrenskraft? Hur står sig svenska skatter i jämförelse med omvärlden? På vilka områden är det mest angeläget med reformer? Hur ser företrädare för industrin på skattefrågorna? Många talar om skattereform men vad är det som egentligen behöver åtgärdas?

Företrädare för industrin, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv och ansvariga politiker ger sin bild av vilka skattefrågor som är mest angelägna för att stärka svensk konkurrenskraft.

Medverkande

  • Niklas Wykman, Andre v ordf, SkU Moderaterna
  • Therése Lindström, VD, Imsevimse
  • Anna Vikström, Ledamot, SkU Socialdemokraterna
  • Mats Kinnwall, Chefekonom, Teknikföretagen
  • Johan Fall, Skattechef, Svenskt Näringsliv
  • Loth Hammar, Moderator, Teknikföretagen