Medverkande Almedalen 2018

Teknikföretagens uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar.

Under politikerveckan i Almedalen kommer du att träffa flera av Teknikföretagens medarbetare. De arbetar inte minst med påverkan inom områden som är viktiga för medlemsföretagen. Allt för att Sverige även i fortsättningen ska vara ett land med en konkurrenskraftig industri.

Vi har också bjudit in flera, spännande gäster till våra seminarier. Tillsammans kommer de att bidra med kunskap och intressanta diskussioner.

Klas Wåhlberg

Klas Wåhlberg

VD

Amelie von Zweigbergk

Amelie von Zweigbergk

Chef Industriell utveckling

Mats Kinnwall

Mats Kinnwall

Chefekonom

Åke Svensson

Åke Svensson

Styrelseordförande

Maria Rosendahl

Maria Rosendahl

Chef Kompetensförsörjning och innovation

 

Jennie Cato

Jennie Cato

Enhetschef Produkter och Marknader

Elinor Kruse

Elinor Kruse

Produktrelaterade miljöfrågor

Frida Andersson

Frida Andersson

Kompetensförsörjning och digitalisering

Li Ljungberg

Kompetensförsörjning

Ann-Sofi Gaverstedt

Projektledare hållbarhetsfrågor, export och smarta städer

Mikael Damberg

Mikael Damberg (s)

Närings- och innovationsminister

Per Bolund

Per Bolund (mp)

Finansmarknads- och konsumentminister

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande, Sveriges ingenjörer

Jakob Forssmed

Jakob Forssmed (kd)

Riksdagsledamot

Karolina Lisslö

Generalsekreterare, Mattecentrum

Pam Fredman

Pam Fredman

Särskild utredare, Regeringskansliet

Helena Malmqvist

Head External Research Collaborations, ABB

Maria Norberg

Maria Norberg

Grundare, närverket Teknikkvinnor

Ulrika Sultan

Ulrika Sultan

PhD. student in Technology Education som forskar på flickors teknikintresse

Maria Knutson Wedel

Vicerektor för utbildning och livslångt lärande, Chalmers

Maria Paavola

Grundare, nätverket Teknikkvinnor

Emil Källström

Emil Källström (c)

Ekonomisk-politisk talesperson

Betty Malmberg

Betty Malmberg (m)

Riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet