Experter på plats

Under Almedalsveckan kommer flera av Teknikföretagens medarbetare att vara på plats. De arbetar inte minst med påverkan inom områden som är viktiga för medlemsföretagen. Allt för att Sverige även i fortsättningen ska vara ett land med en konkurrenskraftig industri.

Kontakta oss på almedalen@teknikforetagen.se om du vill boka någon av Teknikföretagens experter till er programpunkt i Almedalen.

Klas Wåhlberg

Klas Wåhlberg

VD

Anders Weihe

Förhandlingschef

Åke Svensson

Åke Svensson

Styrelseordförande

Maria Rosendahl

Maria Rosendahl

Enhetschef Kompetensförsörjning och digitalisering
Diskuterar gärna attitydpåverkan, utbildningssystem, omställning och digitalisering, såsom AI, cybersäkerhet och digital transformation

Frida Andersson

Frida Andersson

Expert Kompetensförsörjning
Diskuterar gärna frågor om högre utbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och kompetensutveckling

Li Ljungberg

Expert Kompetensförsörjning
Diskuterar gärna frågor om grundskola, talangattraktion och attitydpåverkan

Mats Kinnwall

Mats Kinnwall

Chefekonom

Jennie Cato

Jennie Cato

Enhetschef Handel och hållbarhet 
Diskuterar gärna exportfrämjande, internationell handelspolitik och smarta städer

Peter Johansson

Biträdande Näringspolitisk chef

Ann-Sofi Gaverstedt

Ansvarig Handelsfrämjande och smarta städer

Elinor Kruse

Elinor Kruse

Ansvarig Miljöfrågor