mån 2 juli 15:00 - 16:00 - Strandvägen, H553

Vem tar notan när akademiker återvänder till skolbänken?

Arrangör: Chalmers, Sveriges Ingenjörer

Medverkande från Teknikföretagen: Klas Wåhlberg, vd

Kompetensbrist är idag ett allvarligt hinder för tillväxt. Trots det ökade behovet av vidareutbildning och omskolning bär i praktiken individerna fortfarande störst ansvar för att denna blir av. Effektiva incitament saknas. Hur löser vi detta?