tis 3 juli 10:00 - 10:50 - Handelns Hus (Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1)

Vad händer med jobben inom handeln när köpen och pengarna flyttar utomlands?

Arrangör: Svensk Handel

Medverkande från Teknikföretagen: Mats Kinnwall, chefekonom

Handeln befinner sig i ett nytt läge med växande internationell konkurrens. Svenska hushåll handlar allt mer utomlands. Inflödet av e-handelsbeställningar från utlandet är inte lika stort. Hur kan handelns konkurrenskraft stärkas så att inte mer av handeln och jobben flyttar utomlands?